TaxiTransport

info@taxitransport.sk

Bratislava

Kontakt

TaxiTransport

Žehrianska 10, 851 07 Bratislava
mobil: +421 905 748 018
mobil: +421 905 896 130
email: info@taxitransport.sk

ičo: 46 49 27 71
dič: 107 470 17 27
bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa
číslo účtu: 5024263270/0900

Prepravný poriadok